Quản trị học
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 658 General management

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Tài Chính, 2007, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 339 tr. ; , 27 cm

Ngôn ngữ:


1. Quản trị và nhà quản trị
2. Sự phát triển của tư tưởng quản trị
3. Môi trường của tổ chức
4. Hoạch định và chiến lược
5. Ra quyết định
6. Tổ chức
7. Quản trị nguồn nhân lực
8. Động cơ thúc đẩy
9. Lãnh đạo
10. Truyền thông trong tổ chức
11. Quản lý nhóm làm việc
12. Kiểm tra
13. Quản trị sự thay đổi.

Quản trị học-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 3
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
25F
Thư viện AB
9E
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 658.000


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH