Móng cọc - phân tích và thiết kế
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 624.154 Pile foundations

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Khoa học và Kỹ Thuật , 2006, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 251 tr. ; , 27 cm

Ngôn ngữ:


Chương 1: Tổng quan về móng cọc
Chương 2: Cọc chế sẳn
Chương 3: Cọc nhồi
Chương 4: Tính toán cọc làm việc đồng thời với nền
Chương 5: Một số phương pháp thí nghiệm cọc
Chương 6: Lực chọn giải pháp móng cọc.

Nền móng -- Móng cọc ; Thiết kế; Nền móng, Thiết kế-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
8D
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 624.154


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH