Quản lý nhân sự
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  


Thông tin xuất bản: Hà Nội :Tài Chính, 2007, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 447 tr. ; , 21 cm

Ngôn ngữ:


Chương 1: Để trở thành nhà quản lý thành công
Chương 2: Sắp xếp công việc phù hợp với năng lực của nhân viên
Chương 3: Xây dựng văn hoá doanh nghiệp
Chương 4: khen thưởng, kỹ luật công bằng
Chương 5: Giữ chân nhân viên giỏi như thế nào
Chương 6: Một số nguyên tắc chấp hành trong doanh nghiệp
Chương 7: Chiến lược đào tạo con người
Chương 8: Chân dung những nhà quản lý tài ba.

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 3
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
27A
Thư viện AB
9G
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 658.300


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH