Tổ chức và quản trị quản lý thời gian
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  


Thông tin xuất bản: Hà Nội :Lao động - Xã hội, 2008, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 278 tr. ; , 21 cm

Ngôn ngữ:


1.Các nguồn gốc khách quan chính yếu về các vấn đề quản lý thời gian của các nhà quản lý.
2.Phân tử quản lý
3.Các nguồn gốc chủ quan chủ yếu về các vấn đề quản lý thời gian của váv nhà quản lý.
4.Xây dựng sự hỗ trợ phân tử.
5.Duy trì tính ổn định phân tử..

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
27A
Sai Gon Campus
9G
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 658.300


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH