Truyền động tự động khí nén
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  


Thông tin xuất bản: Hà Nội :Khoa học và Kỹ Thuật , 2007, In lần thứ 2

Mô tả vật lý: 233 tr. ; , 21 cm

Ngôn ngữ:


Chương 1: Động học và nhiệt động hoac các hệ truyền động khí nén
Chương 2: Các hệ truyền động khí nén
Chương 3: Hệ truyền động khí nén thực hiện chuyển động quay
Chương 4: Động học và động lực học các van phân phối và phần tử điều khiển bằng khí nén
Chương 5: Điều khiển các hệ truyền động khí nén.

Truyền động khí nén-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 3
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
22A
Sai Gon Campus
7I
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 621.500


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH