Giáo trình Xã hội học đại cương
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Tạ Minh, ,

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 301 Sociology and anthropology

Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 2007, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 178 tr. ; , 21 cm

Ngôn ngữ:


1. Xã hội học là một khoa học
2. Một số chuyên ngành Xã hội học
3. Phương pháp và kỹ thuật điều tra xã hội học.

Xã hội học -- Học tập và giảng dạy

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 6
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
4C
Sai Gon Campus
3A
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 301.000


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH