Công nghệ khí nén
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  


Thông tin xuất bản: Hà Nội :Khoa học và Kỹ Thuật , 2007, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 219 tr. ; , 24 cm

Ngôn ngữ:


Chương 1: Không khí và khí nén
Chương 2: Nén khí
Chương 3: Dự trữ khí nén
Chương 4: Xử lý khí nén
Chương 5: Dẫn khí và cung cấp khí nén
Chương 6: Cơ cấu chấp hành
Chương 7: các loại van
Chương 8: Đại cương về điều khiển tự động
Chương 9: Các phần tử thông tin xử lý
Chương 10: Mô tả hệ điều khiển tự động
Chương 11: Phân tích và xây dựng mạch điều khiển tuần tự nhờ ma trận Karnaugh
Chương 12: Phân tích và xây dựng mạch điều khiển tuần tự theo phương pháp Petri
Chương 13: Phân tích và xây dựng mạch điều khiển tuần tự theo phương pháp Grafcet
Chương 14: Điều khiển hệ thống khí nén bằng hệ thống khí nén bằng bộ điều khiển lập trình PLC.

Công nghệ khí nén-- Khí nén-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 3
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
22A
Sai Gon Campus
7I
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 621.500


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH