Khoa học quản lý hoạt động kinh doanh

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Đỗ Văn Phức

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 658.001 Philosophy and theory

Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2005

Mô tả vật lý: 336 tr. ; , 21 cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 18526


   - Chương 1.Hoạt động kinh doanh trong kinh tế thị trường.

   - Chương 2.Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp.

   - Chương 3.Lập kế hoạch hoạt động kinh doanh.

   - Chương 4.Đảm bảo tổ chức cho hoạt động của doanh nghiệp.

   - Chương 5.Điều phối(điều hành) hoạt động của doanh nghiệp.

   - Chương 6.Kiểm tra trong quản lý doanh nghiệp.

   - Chương 7.Thông tin trong quản lý doanh nghiệp.

   - Chương 8.Cán bộ quản lý hoạt động kinh doanh..
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 3
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
25F
Sai Gon Campus
9E
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 658.001
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH