Lý thuyết chuyên môn nguội sửa chữa-Phần 2-Tiện, phay, bào

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 621.9

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Lao Động, 2007, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 192 tr. ; , 24 cm

Ngôn ngữ:

Môn học:


Phần 1: Sửa chữa máy tiện
_ Chương 1: Phục hồi sửa chữa băng máy tiện
_ Chương 2: Phục hồi cạo sửa bàn xe dao
_ Chương 3: Điều chỉnh đọ song song, đồng tâm của trục chính, tâm ụ động với băng máy
_ Chương 4: Chạy thử máy không tải và có tải sau khi sửa chữa
Phần 2: Sửa chữa máy phay
_ Chương 1: Cấu tạo chung và các yêu cầu kỹ thuật của máy phay vạn năng
_ Chương 2: Những sai hỏng cơ bản trong máy phay
_ Chương 3: Công tác chuẩn bị đại tu máy
_ Chương 4: Quy trình đại tu chi tiết
_ Chương 5: Kiểm tra và chạy thử máy
Phần 3: Sửa chữa máy bào
_ Chương 1: Đặc điểm kết cấu và yêu cầu kỹ thuật máy bào ngang
_ Chương 2: Nhữgn sai hỏng chủ yếu và công tác chuẩn bị đại tu máy bào
_ Chương 3: Quy trình đại tu chi tiết
_ Chương 4: Khôi phục độ chính xác xà ngang máy bào
_ Chương 5: Phục hồi độ chính xác bàn gá máy bào
_ Chương 6: Phục hồi độ chính xác của đầu máy
_ Chương 7: Phục hồi độ chính xác thanh biên, mâm biên
_ Chương 8: Đại tu hộp số và hộp tiến tốc
_ Chương 9: Kiểm tra thử máy sau khi sửa chữa.

Máy ; Máy bào ; Máy phay ; Máy tiện ; Sữa chữa;

DÃY KỆ
21C
Thư viện AB
7H
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 621.9
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 3
- Đang mượn: 0


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH