Cảm biến : giáo trình

 1 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 5

Tác giả: Nguyễn Đức Chiến, Phan Quốc Phô

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 681.2 Testing, measuring, sensing instruments

Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2008

Mô tả vật lý: 328 tr. ; , 24 cm

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ID: 18529

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 3
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
10H
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 681.200


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH