Phân tích số liệu và biểu đồ bằng R

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Nguyễn Văn Tuấn

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 519.5 Statistical mathematics

Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2007

Mô tả vật lý: 340 tr. ; , 24 cm

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 18566

 1. Lời mở đầu
 2. Giới thiệu ngôn ngữ R
 3. Nhập dữ liệu
 4. Biên tập dữ liệu
 5. Dùng R cho các phép tính đơn giản và ma trận
 6. Tính toán xác suất và mô phỏng (Simulation)
 7. Kiểmđịnh giả thiết và trị số P
 8. Phân tích số liệu bằng biểu đồ
 9. Phân tích thống kê mô tả
 10. Phân tích hồi qui tuyến tính
 11. Phân tích phương sai
 12. Phân tích hồi qui
 13. Phân tích sự kiện
 14. Phân tích tổng hợp
 15. Thiết kế nghiên cứu
 16. Ước tính cỡ mẫu
 17. Lập trình và hàm
 18. Một số lệnh R thông dụng
 19. Thuật ngữ
 20. Tài liệu tham khảo và đọc thêm.
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 3
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
17E
Sai Gon Campus
5D
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 519.500
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH