Lý thuyết chuyên môn nguội sữa chữa - Phần I :

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 621.9

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Khoa học và Kỹ Thuật , 2008, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 179 tr. ; , 24 cm

Ngôn ngữ:

Môn học:


Chương 1: Kế hoạch sửa chữa máy - sử chữa bộ truyền
Chương 2: Sửa chữa thân máy, trục, gối, đỡ
Chương 3: Sửa chữa hệ thống thủy lực
Chương 4: Sửa chữa máy tiện vạn năng
Chương 5: Sửa chữa máy khoan - phay - bào
Chương 6: Sửa chữa máy mài.

Máy--Sửa chữa-

DÃY KỆ
7H
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 621.9
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 3
- Đang mượn: 0


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH