Giáo dục quốc phòng : Tập 2.
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: ,

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 355.007 Education and related topics

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Khoa học và Kỹ Thuật , 2008, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 208 tr. ; , 24 cm

Ngôn ngữ:


Bài 9: Đội ngũ từng người không có súng
Bài 10: Giới thiệu một số loại súng bộ binh
Bài 11: Kỹ thuật sử dụng súng tiểu liên AK
Bài 12: Kỹ thuật sử dụng thuốc nổ
Bài 13: Sử dụng bản đồ địa hình quân sự
Bài 14: Phòng chống vũ khí hủy diệt lớn
Bài 15: Từng người trong chiến đấu
Bài 16: Ba môn quân sự phối hợp
Bài 17: Băng bó, cấp cứu, chuyển thương.

Giáo dục quân sự -- Học tập và giảng dạy

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
11D
Sai Gon Campus
4E
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 355.007


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH