Giáo dục quốc phòng : T1.
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: ,

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 355.007 Education and related topics

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Khoa học và Kỹ Thuật , 2008, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 204 tr. ; , 24 cm

Ngôn ngữ:


Bài mở đầu: Giáo dục quốc phòng cho sinh viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc VN XHCNBài 1: Một số quan điểm chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc XHCN
Bài 2: Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh bảo vệ Tổ quốc VNXHCN
Bài 3: Chiến tranh nhân dân
Bài 4: Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh để bảo vệ Tổ quốc VNXHCN
Bài 5: Phòng, chống chiến lược "diễn biến hòa bình" - bạo loạn lật đổ của CNĐQ và các thế lực thù địch đối với cách mạng VN
Bài 6: Nghệ thuật quân sự VN
Bài 7: Kết hợp xây dựng kinh tế với củng cố quốc phòng
Bài 8: Xây dựng tỉnh, thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc, bảo vệ Tổ quốc VNxHCN.

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
11D
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 355.007


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH