Hệ thống văn bản pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 343.036 Revenue law

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Tài Chính, 2007, In lần thứ 2

Mô tả vật lý: 543 tr. ; , 21 cm

Ngôn ngữ:


Luật thuế thu nhập DN
Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ
Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính
Công văn số 1706/TCT-PCCS ngày 15/05/2006 của Bộ Tài chính - Tổng cục thuế
Công văn số 1732/TCT-PCCS ngày 16/05/2006 của Bộ Tài chính - Tổng cục thuế
Công văn số 1766/TCT-ĐTNN ngày 19/05/2006 của Bộ Tài chính - Tổng cục thuế
Nghị định số 152/2004/NĐ-CP ngày 06/08/2004 của Chính phủ
Thông tư số 88/2004/TT-BTC ngày 01/09/2004 của Bộ Tài chính
Thông tư số 127/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính
Thông tư số 128/2004/TT-BTC ngày 27/12/2004 của Bộ Tài chính
Thông tư số 100/2004/TT-BTC ngày 20/10/2004 của Bộ Tài chính
Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/01/2005 của Bộ Tài chính
Thông tư số 68/2005/TT-BTC ngày 29/08/2005 của Bộ Tài chính
Thông tư số 111/2005/TT-BTC ngày 13/12/2005 của Bộ Tài chính
Thông tư số 72/2006/TT-BTC ngày 10/08/2006 của Bộ Tài chính
Thông tư số 74/2006/TT-BTC ngày 16/08/2006của Bộ Tài chính
Thông tư số 82/2006/TT-BTC ngày 13/09/2006của Bộ Tài chính
Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính.

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
10A
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 343.036


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH