The Wiley encyclopedia of packaging technology
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  9780470087046

Ký hiệu phân loại: 688.8 Packaging technology

Thông tin xuất bản: N.Y :John Wiley, 2009, 3rd ed

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ:


Bách khoa thư-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH