Tính toán kết cấu theo lý thuyết tối ưu
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 624.171 Structural analysis

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Khoa học và Kỹ Thuật , 2006, In lần thứ 2

Mô tả vật lý: 291 tr. ; , 24 cm

Ngôn ngữ:


1. Mở đầu
2. Một số phương pháp quy hoạch toán thường sử dụng trong tính toán tối ưu hoá kết cấu
3. Bài toán tối ưu kết cấu lập theo phương pháp lực - dạng ma trận
4. Bài toán tối ưu kết cấu lập theo phương pháp chuyển vị - dạng ma trận
5. Tính toán tối ưu kết cấu theo phương pháp phân tích độ nhạy
6. Bài toán tối ưu kết cấu làm việc ngoài giai đoạn đàn hồi
7. Tối ưu hoá kết cấu theo tiêu chuẩn độ tin cậy
8. Khái quát về thiết kế tối ưu kết cấu chịu tải trọng động
9. Khái niệm về thuật giải di truyền và ứng dụng trong tối ưu hoá kết cấu.

Kết cấu công trình -- Giáo trình ; LCSH; Kết cấu tối ưu -- Giáo trình ; LCSH; Phân tích kết cấu công trình -- Phương pháp ma trận ; Giáo trình

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 3
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
22C
Sai Gon Campus
8D
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 624.171


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH