Điều chỉnh tự động truyền động điện : sách giáo trình
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 629.244 Transmission devices

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Khoa học và Kỹ Thuật , 2004, In lần thứ 3

Mô tả vật lý: 418 tr. ; , 27 cm

Ngôn ngữ:


1. Những nguyên tắc cơ bản khi xây dựng hệ điều chỉnh tự động truyền động điện
2. Các phần tử tự động trong hệ điều chỉnh tự động truyền dộng điện
3. Các bộ biến đổi bán dẫn công suất trong truyền động điện
4. Điều chỉnh tự động hệ thống truyền động động cơ 1 chiều
5. Điều chỉnh tự động truyền động động cơ không đồng bộ
6. Hệ truyền động điều chỉnh tốc độ động cơ đồng bộ 3 pha
7. Hệ truyền động nhiều động cơ
8. Hệ thống truyền động điện điều chỉnh vị trí
9. Hệ truyền động điện điều chỉnh thích nghi.

Truyền động điện-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
8I
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 629.244


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH