Cơ điện tử - các thành phần cơ bản
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 621.381 Electronics

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Khoa học và Kỹ Thuật , 2007, In lần thứ 3

Mô tả vật lý: 165 tr. ; , 24 cm

Ngôn ngữ:


1. Các khái niệm về cơ điện tử
2. Các thành phần đặc trưng của sản phẩm cơ điện tử
3. Các bộ điều khiển
4. Thiết kế và công cụ thiết kế sản phẩm cơ điện tử.

Cơ điện tử-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 3
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
7E
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 621.381


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH