The Portrayal of the German in Russian Novels - Gon?arov, Turgenev, Dostoevskij, Tolstoj

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Robert Kenneth Schulz

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-3631741856

Ký hiệu phân loại: 891.73309 East Slavic literatures Russian literature

Thông tin xuất bản: Bern : Peter Lang International Academic Publishers, 1969

Mô tả vật lý: 213

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 186794

It is the intention of this dissertation to investigate, as thoroughly as possible, the portrayal of the German as he appears in the prose works (drama and poetry have been excluded) of four of Russia's greatest nineteenth-century literary writers- I. A, Gon?arov, I. S. Turgenev, F. M. Dostoevskij, and L. N. Tolstoj.
1. 
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH