Teaching and Learning of Calculus
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: ,

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ISBN:  9783319329741

Ký hiệu phân loại: 515.071 Analysis

Thông tin xuất bản: ChamSpringer 2016,

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ:


Mathematics Education
Learning &
Instruction

Education -- bicssc; Mathematics & science -- bicssc; Learning & Instruction-- Mathematics Education-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH