Toán cao cấp A1 : giáo trình
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 515.5 Special functions

Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 2007, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 184 tr. ; , 21 cm

Ngôn ngữ:


1. Giới hạn và liên tục
2. Đạo hàm và vi phân của hàm số một biến
3. Nguyên hàm và tích phân bất định
4. Tích phân xác định và tích phân suy rộng
5. Chuỗi số và chuỗi hàm.

Toán cao cấp-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
17D
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 515.500


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH