Kỹ thuật sửa chữa máy công cụ
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Lưu Văn Nhang, ,

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 621.902 Machine tools

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Giáo dục Việt Nam , 2007, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 320 tr. ; , 24 cm

Ngôn ngữ:


1.Tổng quan về công nghệ sữa chữa máy công cụ
2. Các việc làm trước khi sửa chữa máy công cụ
3. Kiểm tra trong phục vụkĩ thuật và sửa chữa máy công cụ
4. Đồ gá và trang bị công nghệ để phục vụ kỹ thuật và sửa chữa máy
5. Sửa chữa các chi tiết và cụm chi tiết riêng lẻ của máy
6. Sửa chữa các chi tiết của hệ thống điều khiển cơ khí và hệ thống thuỷ lực
7. Sửa chữa bằng máy , bàn dao , bàn máy trượt
8. Phục vụ kỹ thuật và sửa chữa máy điều khiển theo chương trình số(CNC)
9. Lắp ráp máy sau sửa chữa.

Máy công cụ -- Kỹ thuật sữa chữa

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 5
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
22B
Sai Gon Campus
8A
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 621.902


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH