Ứng dụng phương pháp phần tử hữu hạn trong tính toán kết cấu
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 624.171 Structural analysis

Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 2008, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 258 tr. ; , 27 cm

Ngôn ngữ:


1. Khái niệm mở đầu
2. Nền tảng hóa học của phương pháp phần tử hữu hạn
3. Dầm-khung-giàn
4. Bài toán trị biên 1 chiều (1D-BVP).

Phương pháp phần tử hữu hạn-- Toán kỹ thuật -- Xử lý dữ liệu ; Matlab

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 5
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
22C
Sai Gon Campus
8D
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 624.171


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH