Toán cao cấp A3 : giáo trình
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 515.5 Special functions

Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 2007, In lần thứ 2

Mô tả vật lý: 171 tr. ; , 21 cm

Ngôn ngữ:


1. Số phức.
2. Mai trận và hệ phương trình tuyến tính.
3. Định thức
4. Không gian vectơ.
5. Ánh xạ tuyến tính.
6. Dạng sóng tuyến tính và dạng toàn phương..

Toán cao cấp-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH