Toán cao cấp A3 : giáo trình

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Đỗ Văn Nhơn

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 515.5 Special functions

Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 2007

Mô tả vật lý: 171 tr. ; , 21 cm

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ID: 18744

 1. Số phức.
 2. Mai trận và hệ phương trình tuyến tính.
 3. Định thức
 4. Không gian vectơ.
 5. Ánh xạ tuyến tính.
 6. Dạng sóng tuyến tính và dạng toàn phương..
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH