Feeling Gender: A Generational and Psychosocial Approach
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: ,

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ISBN:  9781349950812

Ký hiệu phân loại: 155.33 Sex differences

Thông tin xuất bản: ChamPalgrave Macmillan 2017,

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ:


Gender Studies
Sociology of Family, Youth and Aging
Family

Child care & upbringing -- bicssc; Feminism & feminist theory -- bicssc; Family-- Gender Studies-- Sociology of Family, Youth and Aging-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH