Semiotics in Mathematics Education

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Gert Kadunz, Norma Presmeg, Luis Radford, Wolff-Michael Roth

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-3319313696

ISBN-13: 978-3319313702

Ký hiệu phân loại: 370 Education

Thông tin xuất bản: Cham : Springer, 2016

Mô tả vật lý: 40

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 187518

Mathematics Education
1. 
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH