Quản trị học
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 658 General management

Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 2007, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 468 tr. ; , 24 cm

Ngôn ngữ:


Phần 1: Tổng quan về quản trị học
1. Quản trị - Mục tiêu và yếu tố môi trường
2. Sự phát triển của lý thuyết quản trị
3. Thông tin và quản trị thông tin
4. Quyết định
Phần 2: Các chức năng quản trị
5. Chức năng hoạch định
6. Chức năng tổ chức
7. Chức năng lãnh đạo
8. Chức năng kiểm tra.

Quản trị học-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
25F
Thư viện AB
Ký hiệu xếp giá: 658.000


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH