Nguyên lý kim tự tháp Minto
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Văn học

ISBN:  


Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Trẻ, 2008,

Mô tả vật lý: 356 tr. ; , 24 cm

Ngôn ngữ:


Chương 1: Vì sao co cấu trúc kim tự tháp?
Chương 2: Cấu trúc bên trong khối kim tự tháp
Chương 3: Làm thế nào để tạo ra cấu trúc bên trong khối kim tự tháp?
Chương 4: Những điểm cần chú ý khi viết phần giới thiệu
Chương 5: Dịch diễn và quy nạp: sự khac nhau
Chương 6: Nhóm theo trực tự logic
Chương 7: Tóm lược một số nhóm ý
Chương 8: Xác định vấn đề
Chương 9: Cấu trúc bản phân tích vấn đề
Chương 10: Trình bày khối kim tự tháp lê giấy
Chương 11: Trình bày khối kim tự tháp lên màn hình
Chương 12: Trình bàykhối kim tự tháp thành lời nói.

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
31E
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 808.000


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH