Các nguyên lý tiền tệ ngân hàng và thị trường tài chính :

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 332.1

Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Đại học Quốc gia Tp.HCM , 2007, Tái bản lần thứ nhất

Mô tả vật lý: 337 tr. ; , 24 cm

Ngôn ngữ:

Môn học:


1. Tiền tệ và tài chính quốc gia - Bản chất và vai trò đảm bảo sự phát triển của nền kinh tế
2. Ngân sách nhà nước
3. Tổng quan về thị trường tài chính
4. Lãi suất
5. Lý thuyết lượng cầu tài sản
6. Những yếu tố cơ bản ảnh hưởng tới lãi suất
7. Cấu trúc rủi ro và cấu trúc kỳ hạn của lãi suất
8. Thị trường ngoại hối
9. Phân tích kinh tế cấu trúc tài chính
10. Ngân hàng
11. Các tổ chức tài chính phi ngân hàng
12. Giới thiệu về quá trình cung tiền
13. Điều hành chính sách tiền tệ mục tiêu và đối tượng
14. Lý thuyết lượng cầu tiền tệ
15. Giới thiệu một số lý thuyết tài chính hiện đại.

Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng ; Giáo trình; Tài chính ; Tiền tệ ;

DÃY KỆ
7A
Thư viện ĐBPhủ
*Ký hiệu xếp giá:  332.1
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn