Các phương pháp gia công kim loại

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Đặng Văn Nghìn, Lê Trung Thực, Nguyễn Văn Giáp, Phạm Ngọc Tuấn, Thái Thị Thu Hà

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 671 Metalworking processes and primary metal products

Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 2007

Mô tả vật lý: 418 tr. ; , 27 cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 18762

 1. Các phương pháp gia công cắt gọt
 2. Các phương pháp gia công tinh bằng biến dạng dẻo
 3. Các phương pháp gia công không truyền thống.
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 6
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
30B
Sai Gon Campus
10G
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 671.000
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH