Cơ sở tự động điều khiển quá trình
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 629.8 Automatic control engineering

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Giáo dục Việt Nam , 2007, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 279 tr. ; , 24 cm

Ngôn ngữ:


1. Lý thuyết điều khiển tự động tuyến tính
2. Hệ thống điều chỉnh tự động công nghiệp.

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
8K
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 629.800


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH