Animal Death

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả:

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1743320235

ISBN-13: 978-1743325247

Ký hiệu phân loại: 179.3 Treatment of animals

Thông tin xuất bản: Sydney : Sydney University Press, 2013

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 188570

Animal death is a complex, uncomfortable, depressing, motivating and sensitive topic. For those scholars participating in Human-Animal Studies, it is ? accompanied by the concept of 'life' ? the ground upon which their studies commence, whether those studies are historical, archaeological, social, philosophical, or cultural. It is a tough subject to face, but as this volume demonstrates, one at the heart of human?animal relations and human?animal studies scholarship.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH