Vật liệu xây dựng : Giáo trình
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 624.18 Materials

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Giáo dục Việt Nam , 2006,

Mô tả vật lý: 188 tr. ; , 24 cm

Ngôn ngữ:


Chương 1: Các tính chất cơ bản của vật liệu
Chương 2: vật liệu đá thiên nhiên
Chương 3: vật liệu gốm xây dựng
Chương 4: Vật liệu kính xây dựng
Chương 5: Vật liệu thép
Chương 6: Chất kết dính vô cơ
Chương 7: Betông
Chương 8: Vữa xây dựng
Chương 9: vật liệu đá nhân tạo không nung
Chương10: Vật liêu gỗ
Chương 11: Chất kết dính vô cơ
Chương 12: Vật liệu sơn và giấy bồi.

Vật liệu xây dựng -- Giáo trình

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
8E
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 624.180


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH