Kết cấu bê tông cốt thép . Tập 2- Cấu kiện nhà cửa
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Võ Bá Tầm, ,

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  


Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 2007, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 470 tr. ; , 24 cm

Ngôn ngữ:


1. Sàn bêtông cốt thép
2. Khung bêtông cốt thép
3. Móng bêtông cốt thép
4. Nhà công nghiệp một tầng lắp ghép
5. Kết cấu mái.

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 1
DÃY KỆ
8F
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 624.183


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH