Cơ sở kỹ thuật laser

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Nguyễn Minh Hiển, Trần Đức Hân

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 621.366 Lasers

Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam , 2005

Mô tả vật lý: 247 tr. ; , 24 cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 18863

 1. Cơ sở lý thuyết laser
 2. Buồng cộng hưởng quang học
 3. Laser bán dẫn
 4. Laser rắn
 5. Laser khí.
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
7B
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 621.366
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH