Cơ sở kỹ thuật điện tử số
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 621.381 Electronics

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Giáo dục Việt Nam , 2007,

Mô tả vật lý: 359 tr. ; , 27 cm

Ngôn ngữ:


Chương 1: Những kiến thức cơ bản về cấu kiện bán dẫn
Chương 2: mạch điện cổng
Chương 3: Cơ sở đại số logic
Chương 4: mạch logic tổ hợp
Chương 5: mạch flip - flop
Chương 6: mạch dây
Chương 7 Phát xung và tạo dạng xung
Chương 8: Biến đổi số - tương tự và biến đổi tương tự - số.

Điện tử số -- Kỹ thuật cơ sở-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
7E
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 621.381


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH