Cơ ứng dụng
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 620.1 Engineering mechanics and materials

Thông tin xuất bản: TP.HCM :Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 2007, In lần thứ 2

Mô tả vật lý: 378 tr. ; , 24 cm

Ngôn ngữ:

ID: 18874

* Phần A
 1. Động học
 2. Các cơ cấu thông dụng
 3. Động lực học
 4. Phản lực liên kết

* Phần B
 5. Các khái niệm cơ sở của cơ học vật rắn biến dạng
 6. Các chỉ tiêu bền
 7. Trạng thái ứng suất các điểm của thanh
 8. Biến dạng của thanh
 9. Tính ổn định của thanh

* Phần C
 10. Truyền động đai
 11. Truyền động xích
 12. Truyền động bánh răng
 13. Trục - ổ đỡ.
Cơ học ứng dụng
  - Mechanics
     Applied
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 6
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
21F
Sai Gon Campus
6E
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 620.100


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH