Kỹ thuật điện tử
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 621.381 Electronics

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Giáo dục Việt Nam , 2008, In lần thứ 15

Mô tả vật lý: 271 tr. ; , 24 cm

Ngôn ngữ:


1. Mở đầu
2. Kỹ thuật tương tự
3. Kỹ thuật xung - số
4. Các bộ biến đổi điện áp và dòng điện
5. Bộ vi xử lý.

Điện tử -- Kỹ thuật

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
7E
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 621.381


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH