Introduction to Computers.
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: ,

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  0078297893

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: New York :McGraw Hill, 2003, In lần thứ 4

Mô tả vật lý: 759 tr. ; , 28 cm

Ngôn ngữ:


Part 1: Geting Started
Part 2: Word 2002
part 3: Excel 2002
part 4: Access2002
part 5: Powerpoint2002
part 6: mangging information
Part 7: Appendices
part 8: Glossary
Part 9: Glossary
part 10: Index.

Computers.-- QBasic (Computer program language)-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
1B
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 004.000


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH