Introduction to Computers.
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: ,

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  0078297893

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: New York :McGraw Hill, 2003, In lần thứ 4

Mô tả vật lý: 759 tr. ; , 28 cm

Ngôn ngữ:

ID: 18906
 Part 1: Geting Started
 Part 2: Word 2002
 part 3: Excel 2002
 part 4: Access2002
 part 5: Powerpoint2002
 part 6: mangging information
 Part 7: Appendices
 part 8: Glossary
 Part 9: Glossary
 part 10: Index.
Computers.
  - QBasic (Computer program language)
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
1B
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 004.000


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH