McGraw-Hill Science
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ISBN:  0022800662

Ký hiệu phân loại: 500 Natural sciences and mathematics

Thông tin xuất bản: New York :McGraw Hill, 2005, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 104 tr. ; , 27 cm, 207 tr. ; , 14 cm

Ngôn ngữ:


Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
17A
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 500.000


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH