Kỹ thuật xử lý nước thải

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Trịnh Lê Hùng

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 628.3 Sewage treatment and disposal

Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam , 2007

Mô tả vật lý: 171 tr. ; , 24 cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 18937


   - Chương I: Nước và sử lý ô nhiểm môi trường nước

   - Chương II: Đặc trưng chủ yếu của nước thải và các phương pháp phân tích xác định một số chỉ tiêu

   - Chương III: Xử lý cấp I- Tiền xử lý nước thải

   - Chương IV: Xử lý cấp II - Xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học
 Cương V: Xử lý cấp III - Vi xử lý

   - Chương VI: Giới thiệu một số trạm xử lý nước thải

   - Chương VII: Đề xuất một số quy trình Xử lý nước thải.
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
23A
Sai Gon Campus
8H
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 628.300
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH