The Paris-Lexington Road : Community-Based Planning And Context Sensitive Highway Design
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  1559631104

Ký hiệu phân loại: 625.725 Design

Thông tin xuất bản: Washington, D.C. :Island Press, 2003,

Mô tả vật lý: 94 tr. ; , 26 cm

Ngôn ngữ:


Roads -- Design and construction.

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 3
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
22D
Sai Gon Campus
8G
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 625.725


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH