Writing Today : Contexts and Options for the Real World
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Văn học

ISBN:  0072326026

Ký hiệu phân loại: 808.042 Rhetoric in English

Thông tin xuất bản: New York :McGraw-Hill, 2006, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 790 tr. ; , 24 cm

Ngôn ngữ:


Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
31E
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 808.042


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH