On the Formation of Marxism
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: ,

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ISBN:  9789004306646

Ký hiệu phân loại: 335.4 Marxian systems

Thông tin xuất bản: Leiden ; Boston :Brill, 2016,

Mô tả vật lý: 344

Ngôn ngữ:

ID: 189857
On the Formation of Marxism analyses Karl Kautsky
1. Marxism & Communism
  - bicssc; marxism-1. Marxism & Communism
  - bicssc
2. marxism-
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH