Computing Concepts : Introductory Edition
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  0072830816

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: New York :McGraw-Hill, 2004, In lần thứ 2

Mô tả vật lý: 448 tr. ; , 28 cm

Ngôn ngữ:


Electronic data processing.-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 5
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
2A
Thư viện AB
1B
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 004.000


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH