Ex Situ Plant Conservation Suppporting species survival in the wild

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Edward O Guerrant.Jr, Kayri Havens, Mike Maunder

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1559638745

Ký hiệu phân loại: 639.99 Plant conservation

Thông tin xuất bản: Washington : Island Press, 2004

Mô tả vật lý: 504 tr. ; , 23 cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 18996

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
23C
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 639.990
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH