Field Engineer's Manual
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  007135624x

Ký hiệu phân loại: 624 Civil engineering

Thông tin xuất bản: New York :McGraw Hill, 2002,

Mô tả vật lý: 720 tr. ; , 21 cm

Ngôn ngữ:


Section One: Field Inspection
Section Two: Mathematical Data and Formulas
Section Three: General Conversion Tables
Section Four: The Metric System of Units (SI)
Section Five: Construction Materials and Data
Section Six: Athletic Facilities
Section Seven: Electrical Information
Section Eight: Mechanical Forumlas and Data
Section Nine: Heating, Ventilating, and Air Conditioning
Section Ten: Structural
Section Eleven: Welding
Section Twelve: Surveying
Section Thirteen: Drainage
Section Fourteen: Streets and Roads
Section Fifteen: Hydraulics
Section Sixteen: Sewage Collection
Section Seventeen: Sewage Treatment
Section Eighteen: Water: Supply, Storage, and Fire Protection
Section Nineteen: Geology and Soils
Section Twenty: Energy and Fuels
Section Twenty-One: Economics
Section Twenty-Two: Locating Buried Pipe and Utilities
Section Twenty-Three: Erosion Control
Section Twenty-Four: Rope Splicing and Tying
Section Twenty-Five: Safety and First Aid
Index.
Civil engineering
  - Handbooks
   manuals
   etc.
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
8B
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 624.000


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH