Mind Magic
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ISBN:  0071468056

Ký hiệu phân loại: 153.9 Intelligence and aptitudes

Thông tin xuất bản: New York :McGraw Hill, 2005,

Mô tả vật lý: 282 tr. ; , 23 cm

Ngôn ngữ:


Intelligence
  - Trí tuệ
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
3F
Sai Gon Campus
2K
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 153.900


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH