Statistics for Engineers and Scientists

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Navidi Willam

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0073107670

Ký hiệu phân loại: 519.5 Statistical mathematics

Thông tin xuất bản: [kđ] : William Benton, 2006

Mô tả vật lý: 869 tr. ; , 24 cm

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 19066

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
17E
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 519.500
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH